Ampliació del C.E.M. Mlomp Blouf: nova aula i nova biblioteca

2014-2017