QUI SOM?

Base-A és una associació que contribueix en la millora de la societat mitjançant l’arquitectura com a eina de transformació social a través del disseny i la construcció de projectes de cooperació internacional.

Es va fundar com a colectiu l’any 2011 i com a associació l’any 2017.

OBJECTIUS

Realitzar col·lectivament projectes de cooperació i de formació sobre l’arquitectura al voltant del desenvolupament sostenible i participatiu.

Sensibilitzar a les comunitats sobre els problemes globals, en especial les desigualdades Nord-Sud i els problemes mediambientals

Fomentar la metodologia d’aprendre donant un servei a la comunitat.

VALORS

Drets humans

Promovem els drets humans i les llibertats per construir un món solidari, sense injustícies ni violències. Partim de la idea de la igualtat d’oportunitats per tota la ciutadania global.

Transformació social

Lluitem per la justícia social i l’equitat. Entenem l’acció transformadora, amb cura i consciènica, integrada en la participació comunitaria, que abarqui tota la diversitat, com a motor per la transformació social.

Empoderament

Entenem la autonomia i empoderament de les persones com a llibertat. Treballem per augmentar la capacitat de decisió de les persones sobre les seves vides i les decisions que els afecten.

Equitat de gènere

Incorporem de manera transversal la perspectiva de gènere en totes les nostres accions. Treballem per combatre les desigualtats del món on vivim a través dels nostres projectes, amb una mirada interseccional, per tal de donar visibilitat i contribuir a construir una societat més equitativa.

Desenvolupament sostenible

Creiem fermament en la utilització de materials locals saludables, en la transferència tecnològica a través de la participació directa de les persones beneficiàries en els projectes de construcció i en un disseny bioclimàtic que optimitzi els recursos i redueixi el cost de manteniment.

Creativitat

Busquem la innovació i millora continua en els projectes i accions que desenvolupem, tant a nivel arquitectonic com de planificación i gestió del projecte.

COM ENS ORGANITZEM

Arquitectura

Arquitectes i enginyeres

Som les encarregades del disseny, l’organtizació i la direcció d’obra.

Finançament

Economistes

Som les encarregades de buscar subvencions per tal de finançar el projecte i fer els comptes de l’associació.

Comunicació

Dissenyadores

Som les encarregades de donar a coneixer els nostres projectes i mantenir una bona xarxa per tal de crear sinèrgies amb altres projectes.

Projecte social

Educadores Socials

Som les encarregades d’analitzar les demandes dels projectes i mantenir relacions conscients amb les zones en les que actuem.