Centre de formació per a joves amb risc d’exclussió. Koilakuntla, Índia

Gener 2016 – Juny 2019