base-A és un col·lectiu de joves arquitectes i estudiants que entenem l’arquitectura com a eina de transformació social.

Dins l’àmbit de la cooperació i la formació, realitzem activitats en matèries relacionades amb l’edificació, la rehabilitació i l’urbanisme; des del punt de vista del desenvolupament sostenible i participatiu.