Construcció de dues noves aules i un porxo cobert per l’escola primaria de Gague Cherif